header

Plan eenvoudig een online afspraak op een moment dat het je uitkomt

 

 

 

Kijk op de datum die jou het beste uitkomt en dan op de tijd die het beste past. Vul je gegevens in en boek de afspraak. Je ontvangt een bevestigingsmail van je afspraak. Na afloop van de afspraak ontvang je betaalverzoek van mij en stuur ik de factuur per mail.

De investering in jezelf

Ik werk met een onwijs gave methode waarbij je lijf het antwoord geeft. Zodat je hoofd je ook niet in de weg zit. Je hoofd vind er vaak iets van terwijl je lijf iets anders te vertellen heeft. Je lijf kan vaak beter en duidelijker aangeven wat het antwoord is.

We onderzoeken samen wat joe lijf je te vertellen heeft. Daardoor komt er ruimte in je hoofd voor rust. Niet langer constant gedachten en dingen moeten van jezelf.

Ontspanning in je lijf en een helder hoofd zo komt er ruimte om stappen te nemen die je dacht nooit te zullen zetten.

Een consult van 1 uur is € 75.

 

 

 Twijfel je nog? Bel mij (06-55346590) dan om een afspraak te maken. In een gratis sessie leg ik jou uit hoe ik werk en wat ik voor jou kan betekenen.

Afzeggen van een afspraak

Als een afspraak niet kan doorgaan, dan kunt u deze tot 24 uur van te voren gratis annuleren door dit telefonisch aan mij door te geven. Voor afspraken die korter dan 24 uur of helemaal niet worden breng ik kosten in rekening.  € 50 voor afspraken die korter dan 24 uur van te voren of helemaal niet worden geannuleerd.

 

Spelregels

Geen medische behandeling

Ik ben geen arts en heb geen medische opleiding. Ik stel geen diagnoses en verstrek geen medicatie. Alle medische verwijzingen of achtergrondinformatie die gedeeld wordt is alleen ter verduidelijking van de therapeutische behandeling, die gericht is op verbetering van welzijn. Raadpleeg ten alle tijden uw huisarts als u twijfelt over uw gezondheid.

Behandelovereenkomst en nota’s

Als u de eerste keer bij mij komt ontvangt u een behandelovereenkomst. U krijgt van mij een nota.

Klachtenregeling

Het kan zijn dat u ondanks de zorgvuldigheid waarmee ik mijn behandelingen verricht toch een klacht hebt over mijn behandeling. Blijf daar niet mee zitten! U kunt de volgende stappen ondernemen om eruit te komen:

Stap 1

Mijn voorkeur heeft samen oplossen. Neem z.s.m. contact met mij op. Ik ga ervan uit dat we dan samen in een gesprek uw klacht oplossen. Het is ook in mijn belang om van uw klacht te leren en waar mogelijk verbeteringen aan te brengen in mijn werkwijze of praktijkvoering.

Stap 2

Komen we er samen niet uit, dan heeft u de mogelijkheid om gebruik te maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris (art. 13-17 wkkgz). De klachtenfunctionaris zal onderzoek doen naar uw klacht en u eventueel met het formuleren van de klacht assisteren. Deze klachtenfunctionaris werkt conform de klachtenregeling van mijn praktijk die je kan vinden op de website van de Beroepsvereniging voor Kinesiologie (BvK). Hij of zij zal proberen te bemiddelen tussen ons beiden door er zorg voor dragen dat we binnen de wettelijk vastgestelde termijn van 6 weken tot een oplossing komen.

Stap 3

Bent u onverhoopt niet tevreden over de klachtenafhandeling door deze klachtenfunctionaris dan kunt u zich wenden tot de geschillencommissie (art. 18-23 Wkkgz). Ook deze informatie vindt u op www.ki-net.nl. De geschillencommissie voorkomt dat de weg naar de rechter moet worden bewandeld maar volgt wel een juridische procedure volgens de Wkkgz. De geschillencommissie doet bindende uitspraken over het gerezen probleem.

 

Privacyverklaring

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

In sommige gevallen kan het nuttig zijn aanvullende informatie over uw gezondheid op te vragen bij een Huisarts of een andere zorgverlener. Dit gebeurd uitsluitend in overleg met u. Deze gegevens worden in het dossier gegevens opgenomen.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens
 • ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens
 • Altijd eerst met u overleg indien gegevens worden opgevraagd of gedeeld

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).  Uw cliëntendossier blijft zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

De gegevens uit uw dossier kunnen voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid.
 • Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur een factuur kan opstellen.
 • Voor uw nota (hierop staat uw naam, adres, woonplaats en de datum van behandeling.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze verklaring kan schriftelijk wordt verstuurd via de mail als de eerste afspraak online verstuurd is en ligt in de praktijkmap in de praktijk.

Twijfel niet langer, boek het traject ontspannen lijf ontspannen hoofd. Investeer in jezelf en zet de eerste stap naar een ontspannen leven.

Plan een afspraak in! Of bel/app/mail mij om een afspraak te maken.

De investering in jezelf

Ik werk met een onwijs gave methode waarbij je lijf het antwoord geeft. Je hoeft je niet uit te kleden bij mij en als je wilt hoef je niet eens te praten. Zodat je hoofd je ook niet in de weg zit. Je hoofd weet vind er vaak iets van terwijl je lijf iets anders te vertellen heeft. Je lijf kan vaak beter en duidelijker aangeven wat het antwoord is.

Aan het einde van het traject heb je nog steeds een druk leven en volle agenda. Je hoofd is rustig en je lijf is ontspannen. Je ligt niet langer wakker van alle gedachten die door je hoofd spoken maar slaapt en rust uit. Je durft uitdagingen aan te gaan aan jezelf te twijfelen. In stress situaties weet je wat je moet doen om een rustig hoofd en ontspannen lijf te hebben en te houden. Je leven is nog steeds dynamisch en je hoofd en lijf zijn ontspannen. Alles moeten is verleden tijd en is ruimte om jezelf te zijn. Jij mag zijn wie je bent!

De investering in jouw traject is  € 597.

Neem contact met mij op. Dit kan via mail mariska@leefinbalanz.nl of bel/app 06-55346590 of!

Consult

Naast een traject heb je de mogelijkheid om een los consult te boeken. Voor een los consult betaal je € 75.

 

 

 

 

Twijfel je nog? Bel mij (06-55346590) dan om een afspraak te maken. In een gratis sessie leg ik jou uit hoe ik werk en kan jij alvast ervaren wat lichaamsgerichte coaching voor kan betekenen.

Afzeggen van een afspraak

Als een afspraak niet kan doorgaan, dan kunt u deze tot 24 uur van te voren gratis annuleren door dit telefonisch aan mij door te geven. Voor afspraken die korter dan 24 uur of helemaal niet worden breng ik kosten in rekening.  € 50 voor afspraken die korter dan 24 uur van te voren of helemaal niet worden geannuleerd.

 

Spelregels

Bij elke samenwerking zijn er afspraken – ook als je kiest voor een traject bij mij of een los consult.

In 3 termijnen betalen dat kan!

Het is mogelijk om het traject in 3 termijnen te betalen. Je betaald 3 keer € 219.

Niet goed geld terug 1-op-1 traject

Bij het 1-op-1-traject geldt ook nog de afspraak niet goed geld terug. Je krijgt van mij € 480 terug wanneer blijkt dat jij naar 1 afspraak, 1 keer online dat het niet is wat jij er van had verwacht. Dit doe ik pas na telefonisch of via live contact met jou!

Wat je verder nog moet weten

Geen medische behandeling

Ik ben geen arts en heb geen medische opleiding. Ik stel geen diagnoses en verstrek geen medicatie. Alle medische verwijzingen of achtergrondinformatie die gedeeld wordt is alleen ter verduidelijking van de therapeutische behandeling, die gericht is op verbetering van welzijn. Raadpleeg ten alle tijden uw huisarts als u twijfelt over uw gezondheid.

Behandelovereenkomst en nota’s

Als u de eerste keer bij mij komt ontvangt u een behandelovereenkomst. U krijgt van mij een nota.

Klachtenregeling

Het kan zijn dat u ondanks de zorgvuldigheid waarmee ik mijn behandelingen verricht toch een klacht hebt over mijn behandeling. Blijf daar niet mee zitten! U kunt de volgende stappen ondernemen om eruit te komen:

Stap 1

Mijn voorkeur heeft samen oplossen. Neem z.s.m. contact met mij op. Ik ga ervan uit dat we dan samen in een gesprek uw klacht oplossen. Het is ook in mijn belang om van uw klacht te leren en waar mogelijk verbeteringen aan te brengen in mijn werkwijze of praktijkvoering.

Stap 2

Komen we er samen niet uit, dan heeft u de mogelijkheid om gebruik te maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris (art. 13-17 wkkgz). De klachtenfunctionaris zal onderzoek doen naar uw klacht en u eventueel met het formuleren van de klacht assisteren. Deze klachtenfunctionaris werkt conform de klachtenregeling van mijn praktijk die je kan vinden op de website van de Beroepsvereniging voor Kinesiologie (BvK). Hij of zij zal proberen te bemiddelen tussen ons beiden door er zorg voor dragen dat we binnen de wettelijk vastgestelde termijn van 6 weken tot een oplossing komen.

Stap 3

Bent u onverhoopt niet tevreden over de klachtenafhandeling door deze klachtenfunctionaris dan kunt u zich wenden tot de geschillencommissie (art. 18-23 Wkkgz). Ook deze informatie vindt u op www.ki-net.nl. De geschillencommissie voorkomt dat de weg naar de rechter moet worden bewandeld maar volgt wel een juridische procedure volgens de Wkkgz. De geschillencommissie doet bindende uitspraken over het gerezen probleem.

 

Privacyverklaring

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

In sommige gevallen kan het nuttig zijn aanvullende informatie over uw gezondheid op te vragen bij een Huisarts of een andere zorgverlener. Dit gebeurd uitsluitend in overleg met u. Deze gegevens worden in het dossier gegevens opgenomen.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens
 • ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens
 • Altijd eerst met u overleg indien gegevens worden opgevraagd of gedeeld

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).  Uw cliëntendossier blijft zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

De gegevens uit uw dossier kunnen voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid.
 • Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur een factuur kan opstellen.
 • Voor uw nota (hierop staat uw naam, adres, woonplaats en de datum van behandeling.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze verklaring kan schriftelijk wordt verstuurd via de mail als de eerste afspraak online verstuurd is en ligt in de praktijkmap in de praktijk.

 touch for health