Doelen behalen

Een doel is iets dat je wilt bereiken. Daarbij is een goede doelstelling belangrijk. Om je doel te kunnen bereiken moet er ambitie zijn om het te behalen.

Wanneer je doelen stelt geven ze je leven richting. Vergelijk het met een reis maken. Je bedenkt waar je naar toe wilt, wat je wilt zien, hoe je er heen gaat en hoelang je er blijft of je gaat op de bonnefooi zonder reisdoel. Stel je voor dat je je hele leven op de bonnefooi gaat. Dan weet je niet waar je heen gaat, wat je wilt bereiken, wilt zien en doen.

Wanneer je doelen stelt ben je succesvoller. Nog beter is het wanneer je jouw doelen ook echt opschrijft en aan anderen verteld. Dit maakt de kans van het behalen van je doelen nog groter.

Droomlijst

Stel je eigen droomlijst samen. Neem de tijd om deze lijst te maken, zonder kritisch te zijn op jezelf. Wat zou jij willen bereiken in je leven? Durf te dromen over het behalen en bereiken van je doelen. Hoe zit dat eruit? Hoe voelt dat? Wat heb je allemaal gedaan om je droomdoel te bereiken.

Een doel kun je vergelijken met een taart. Een taart bestaat uit taartstukken. De stukken zijn de verschillende taken die je uitvoert om je doel te bereiken. Om de taart te kunnen maken heb wel je de juiste ingrediënten en een recept nodig. Hetzelfde geldt voor het bereiken van jouw doel. Om dit te bereiken zul je de juiste stappen moeten nemen.

Om ervoor te zorgen dat je je doel bereikt, is het belangrijk om je af te vragen of dit doel bij jouw waarden past. Als je doel bijvoorbeeld het maken van een wereldreis is en een van de belangrijkste waarden in je leven een hechte relatie met je familie is, hoe groot is dan de kans dat je ze een jaar achterlaat om je reis te kunnen maken?

Dus om je doel te bereiken moet het helemaal bij jou passen. Als je gekozen hebt voor een gezond leven en een doel 10 kilometer hardlopen is, dan is de kans groot dat je jouw doel gaat bereiken.

Maak het doel SMART: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdsgebonden. Ik zelf voeg daar altijd de I van inspirerend aan toe. Klopt de intentie van je doel? Is het specifiek genoeg? Wanneer weet je dat je doel is bereikt? Past het in jouw leven? Kun je je doel omzetten in actie? Ga je het doel halen? Heb je een begindatum en is er een einddatum en inspireert het je? Word je blij van je doel maar ook van de stappen die je moet nemen om er te komen? Groei je ervan als mens?

Waarom haal je gestelde doelen niet?

Wat maakt dat je jouw eigen doelen niet haalt? Dit kan verschillende oorzaken hebben.

Wanneer jij een groei mindset hebt ga je er vanuit dat je jezelf kunt ontwikkelen, wil je graag leren, ga je een uitdaging niet uit de weg, zet je door wanneer er tegenslag is, zie je uitdagingen als de route naar het doel, accepteer je feedback, geniet en leer je van het succes van anderen en probeer je altijd beter te worden in wat je doet. Dit maakt dat je een doel kunt bereiken. Mensen die ervan uitgaan dat je het moet doen met je aangeboren intelligentieniveau, zich slimmer voordoen dan ze zijn, uitdagingen uit de weg gaan, snel opgeven als een taak niet lukt, vinden dat het hen gegeven moet worden, slecht tegen positieve feedback kunnen of anderen hun successen niet gunnen hebben een vaste mindset. Deze mensen bereiken hun doelen niet of nauwelijks. Door deze negatieve grondhouding werken ze zichzelf tegen.

Time Management

Het is van belang om een planning te maken om zo je doel te bereiken. Zorg ervoor dat de belangrijkste taak eerst gedaan wordt en daarna de eerstvolgende taak die belangrijk is, enzovoort.

Bouw tijd in je agenda voor interrupties en ongeplande gebeurtenissen. Dit maakt je flexibel en maakt dat je geen tijdsdruk gaat ervaren als er gebeurtenissen tussen doorkomen die je aandacht nodig hebben.

Zoek uit wanneer jij op je best bent. Is dat vroeg in de ochtend, ergens in de middag of misschien wel in de avond. Dit kun je heel eenvoudig uitzoeken. Kies een dag in de week uit en hou bij hoe laat je wat doet. Zo kun je zien wanneer je welke taak het best kunt doen. Ben je geen ochtendmens, ga dan niet de allerbelangrijkste taak vroeg in de ochtend doen.

Zorg ervoor dat wanneer je aan een belangrijke taak begint, er geen interrupties zijn. Zet je telefoon op vliegtuigstand, doe de deur van je kantoor dicht, zorg voor rust in je directe omgeving. De telefoon is onze grootste afleiding omdat het constant signalen uitzendt en ons lijf daarop reageert. We worden er als een magneet naar toe getrokken en zo ben je weer 10 minuten verder in de tijd.

Neem regelmatig een pauze! Ook als je helemaal in de flow zit. Ga even staan en doe iets anders. Dit zorgt ervoor dat ons lijf en onze hersenen fris kunnen worden en blijven.

Zeg nee! Leer nee te zeggen tegen taken die niet leiden naar je doel. Nee zeggen tegen de ander is ja zeggen tegen jezelf.

Een paar zaken zijn belangrijk, de meeste niet. Door deze mindset word je efficiënter. Je zorgt ervoor dat je de focus legt bij de meest belangrijke taken. Door deze uit te voeren worden de andere niet zo belangrijke taken vaak ook gedaan. Op welk gebied in jouw leven wil je efficiënter zijn: je relatie, je carrière, financieel, je zelfontwikkeling of wellicht je spiritualiteit? Maak de keuze en ga aan de slag.

Maak een lijst met de belangrijkste taken die zich op dit moment in je leven afspelen. Kijk naar het gebied waarop je efficiënter zou willen zijn. Op welke taak zou je je moeten focussen en welke hebben nu niet de prioriteit. Maak een plan van aanpak en ga na hoe graag je dit wilt.

Uitstel gedrag

Uitstellen is het grootste obstakel naar het bereiken van je doel. Maar waar komt dit uitstel gedrag vandaan?

Waarom stellen we uit:

  • Angst voor het hele project, misschien moet je wel iemand telleurstellen om je doel te bereiken en stel je dat ene vervelende telefoontje steeds maar weer uit.
  • Verveling, we stellen de minder leuke taken die je nodig hebt om je doel te bereiken uit.
  • Opstandigheid, misschien ben je boos omdat je iets moet doen. Uitstel gedrag geeft je dan een passieve agressieve manier om iemand terug te pakken. Ik doe het lekker niet!

Twijfel je aan jezelf? Ben ik wel goed genoeg, slim genoeg, verdien ik dit succes wel? Dit maakt dat je een doel gaat over-analyseren. Je stelt het daadwerkelijk gaan doen uit. Dit zie je vaak bij mensen die perfectionistisch zijn. Voor hen is uitstellen beter dan het proberen en daarmee de kans hebben te falen.

Perfectionisme

Waar komt dat perfectionisme vandaan?

  • Zijn je ouders model voor je geweest? Had jij een moeder/vader die perfectionistisch was?
  • Wellicht wil je fouten vermijden zodat er geen kritiek op jouw werk gegeven kan worden.
  • Wellicht wil je geprezen worden voor je werk en zorgt je er daarom voor dat het werk wat je aflevert excellent is.
  • Het kan een poging zijn om positieve verbetering in een disfunctioneel gezin/familie te brengen.
  • Het geeft je een excuus om taken waarbij een grote kans van fouten maken aanwezig is te omzeilen.

Van perfectionisme naar excellentie

Dit perfectionisme kun je ombuigen naar excellentie. Als jij gelooft dat je perfect moet zijn zal elke fout aanvoelen als falen. Een 9 is niet voldoende, het had een 10 moeten zijn. Het maakt niet uit of je de beste was in de klas. De lat voor jezelf ligt te hoog. Je kunt het jezelf veel makkelijker maken als je gaat voor excellentie. Dan is de 9 een excellent resultaat.

Wanneer je excellent werk aflevert mogen er best een paar fouten in zitten. Mensen zijn namelijk vatbaar om fouten te maken, dat is menselijk.

“Ik streef naar excellentie en het is oké om fouten te maken.”

Fouten zijn feedback!

Als je een echte perfectionist bent, staat fouten maken gelijk aan falen. Terwijl fouten maken onderdeel zijn van een leerproces. Zonder fouten maken geen succes. De fouten zijn feedback om excellent te kunnen zijn. Fouten maken betekend niet het einde van de wereld.

Mensen die de top van hun kunnen bereiken zien fouten niet als verkeerd of iets wat je moet ontwijken. Wanneer zij een fout maken, leren zij hieruit, passen hun plan aan en proberen het opnieuw net zolang tot ze succesvol zijn in het bereiken van het doel.

Hoe je met fouten maken omgaat heeft te maken met de mindset. Wil je groeien of denk je dat je er niet voor in de wieg gelegd bent.

Wil jij meer weten over doelen bereiken, de juiste doelen kiezen, van perfectionisme naar excellentie of hoe je om kunt gaan met de stress die jij ervaart bij doelen stellen? Maak dan een afspraak.

Groeten,

Mariska

Praktijk Leef in balanZ